Bắt đầu từ ngày 21 tháng 01 năm 2016 các chiến binh Phong vân truyền kỳ thực thụ sẽ được trải nghiệm trên máy chủ mới – server mới mang […]

tai game khi phach anh hung may chu 89

Các anh hùng chính thức được thưởng thức với máy chủ 89 mới trong game khí phách anh hùng. tai game khi phach anh hung Game kpah ra server mới […]