Tag: huong dan choi PVTK

Phong Vân Truyền Kỳ – TB Bảo trì server và cập nhật hệ thống

Phong Vân Truyền Kỳ thông báo Bảo trì server và cập nhật hệ thống Ban quản trị game PHong Vân Truyền Kỳ gửi thông báo đến các chiến binh đang chơi game PVTK trên tất cả các máy chủ. Hôm nay ngày 11 tháng 07 năm 2016 trong khoản thời gian từ 9 giờ sáng …

Read More Phong Vân Truyền Kỳ – TB Bảo trì server và cập nhật hệ thống